สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอ็กซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ รพ.กาบเชิง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 22-04-2563 341 ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องเอ็กซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ รพ.กาบเชิง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)